Uno Flip kifordított kártya 112db-os

Raktárkészlet: 7 db
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Uno  Flip kifordított kártya 112db-os
Még izgalmasabb mint a sima uno kártya!
2 Csomag =112db kártya
+7
Fiú , lány
1 890 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
TARTALOM:
112 db lap, az alábbi összetételben: VILÁGOS OLDAL(fehérszegély)18dbkéklap:1-től9-ig18dbzöldlap:1-től9-ig18dbpiroslap:1-től9-ig18dbsárgalap:1-től9-ig8db„Húzzegyet!”lap:2-2kék,zöld,piroséssárgalap8dbIrányváltólap:2-2kék,zöld,piroséssárgalap8db„Kimaradsz”lap:2-2kék,zöld,piroséssárgalap8dbátfordí tólap:2-2kék,zöld,piroséssárgalap4dbSzí nválasztólap4db„Húzzkettőt!”szí nválasztólapSÖTÉTOLDAL(feketeszegély)18dbrózsaszí nlap:1-től9-ig18dbkékeszöldlap:1-től9-ig18dbnarancssárgalap:1-től9-ig18dblilalap:1-től9-ig8db„Húzzötöt!”lap:2-2rózsaszí n,kékeszöld,narancssárgaéslilalap8dbirányváltólap:2-2rózsaszí n,kékeszöld,narancssárgaéslilalap8db„Mindenkikimarad!”lap:2-2rózsaszí n,kékeszöld,narancssárgaéslilalap8dbátfordí tólap:2-2rózsaszí n,kékeszöld,narancssárgaéslilalap4dbSzí nválasztólap4db„Húzzegyszí nt!”szí nválasztólapAZUNOFLIPSZABÁLYAIDIÓHÉJBANAz UNO FLIP a hagyományos UNO játéknak megfeleloen zajlik. Csupán annyia különbség, hogy a kártyalapoknak két oldala van: egy„világos” és egy„sötét”. A játék a kártyák világos oldalával kezdodik, azonban ha valamelyik játékos eldob egy ÁTFORDÍTÓ lapot, a paklit (és a kezünkben lévolapokat) átkell fordítani a másik oldalára – ezután mindenki a kártyák sötét oldalával játszik. A sötét oldalhoz különféle, sokkalta szigorúbb büntetéseket kirovóakciókártyák tartoznak. A játékosok addig játszanak a kártyák sötét oldalával,míg valaki eldob egy újabb ÁTFORDÍTÓ lapot, és a játék visszatér a világosoldalra. Mindez addig folytatódik, míg valaki meg nem szabadul az összeskártyájától, ezzel lezárva a kört. Ahogy mindig, a cél most is az, hogy elsokéntszabaduljunk meg az összes laptól az egyes körökben, és ezzel pontokatszerezzünk az ellenfeleknél maradt lapokért. Az nyer, aki a körökben szerzettpontszámok összesítése szerint elsoként ér el 500 pontot.ELŐKÉSZÜLETEKMivel minden kártyának két oldala van, ügyelni kell arra, hogy az azonosoldalak azonos irányba nézzenek: a kártyák világos oldala az egyik, a sötétoldala pedig a másik irányba. Mindegyik játékos húz egy-egy lapot, és felfedi alap világos oldalát. A legnagyobb számértékulapot húzó játékos lesz az osztó(a szimbólumokkal rendelkezolapok nulla értékunek számítanak).Az osztó megkeveri a paklit, és mindegyik játékosnak oszt 7-7 lapot. A kártyákvilágos oldala felénk, a sötét oldala pedig az ellenfelek felé nézzen.A fennmaradó kártyák (világos oldalukkal lefelé) alkotják a HÚZÓPAKLIT (akártyák sötét oldala FELFELÉ néz). A HÚZÓPAKLI legfelsokártyájátfelfordítjuk, és az asztalra helyezzük – ez lesz a DOBÓPAKLI kezdolapja (akártyák világos oldala FELFELÉ néz).MEGJEGYZÉS: ha valamelyik különleges lapot (szimbólumok) fordítjuk fel aDOBÓPAKLI kezdolapjául, AZ AKCIÓKÁRTYÁK FUNKCIÓI részben foglaltutasítások lépnek érvénybe.AJÁTÉKMENETEAz osztótól balra ülo játékos kezd.Amikor sorra kerülünk, akkor (függetlenül attól, hogy éppen a sötét vagy avilágos oldallal zajlik a játék) a DOBÓPAKLI tetején lévolapnak megfeleloszámú, színuvagy szimbólumú lapot kell dobnunk a lapjaink közül (aszimbólumok különleges lapokat jelképeznek, ezzel kapcsolatban lásd AZAKCIÓKÁRTYÁK FUNKCIÓI címurészt).PÉLDÁUL: a DOBÓPAKLIN lévokék hetesre vagy kék színulapot VAGYbármilyen színu7-est kell tenni.Színválasztó lapot is dobhatunk (lásd: AZ AKCIÓKÁRTYÁK FUNKCIÓI).Ha nincs a DOBÓPAKLI tetején lévolapnak megfeleloszínu/számú/szimbólummal rendelkezolapunk,húznunk kell egy lapot a HÚZÓPAKLIBÓL.MEGJEGYZÉS: Amikor új lapot húzunk, ügyeljünk arra, hogy a lap akezünkben lévolapokéval azonosirányba nézzen. Tehát ha éppen a kártyák világos oldalával zajlik a játék, az újlapokat a világos oldalukkal felénk nézve kell a többi lap közé helyeznünk.Ha jót húzunk, azonnal el is dobhatjuk. Ha nem jó, a következo játékos kerülsorra.Mindig dönthetünk úgy, hogy NEM dobjuk el a kezünkben lévomegfelelolapot,hanem húzunk egyet aHÚZÓPAKLIBÓL. Ha jót húzunk, azonnal el is dobhatjuk, azonban húzás utánnem dobhatunk lapot a kezünkben lévolapok közül.AZ AKCIÓKÁRTYÁK FUNKCIÓIVILÁGOSOLDAL„Húzz egyet!” kártya – ha ilyen lapot dobunk, a következő játékosnak húzniakell egy lapot, és kimarad a körből. A lapot csak ugyanolyan színűvagy egymásik„Húzz egyet!” lapra lehet dobni. Ugyanez érvényes, ha egy ilyen kártyátfordítunk fel kezdőlapnak. Irányváltó lap – ha ilyet dobunk, a játék irányamegfordul (ha a játékosok eddig jobbról balra haladva kerültek sorra,mostantól balról jobbra haladva fognak sorra kerülni, és viszont). Csakugyanolyan színűlapra vagy egy másik irányváltó lapra lehet dobni. Ha ilyenlapot fordítunk fel kezdőlapnak, az osztó kezd, és a bal oldali szomszédjahelyett a jobb oldali szomszédja következik.„Kimaradsz!” lap – ha ilyet dobunk, a következo játékos kimarad az adottmenetbol. Csak ugyanolyan színulapra vagy egy másik„Kimaradsz!” lapralehet dobni. Ha„Kimaradsz!” lapot fordítunk fel kezdolapnak, az osztó baloldali szomszédja kimarad, és azobal oldali szomszédja kezd.Színválasztó lap – ha ilyet dobunk, kiválaszthatjuk a következoszínt a játékban (bármelyik színt, beleértve azt is, amelyet a színválasztó lap dobásaelott dobtak). Más dobható lap birtokában is dobhatunk színválasztó lapot. Haszínválasztó lapot fordítunk fel kezdolapnak, az osztó bal oldali szomszédjaválaszt színt. Színválasztó„Húzz kettot!” lap – ha ilyet dobunk, miválaszthatunk színt, PLUSZ a következo játékosnak 2 lapot kell húznia aHÚZÓPAKLIBÓL, és kimarad a körbol. Van azonban egy bökkeno! Csak akkordobhatunk ilyen lapot, ha NINCS másik olyan lapunk, amelynek a színeegyezik a DOBÓPAKLI tetején lévolap SZÍNÉVEL. (Abban az esetbenazonban eldobhatjuk, ha van a DOBÓPAKLI tetején lévolap számánakmegfeleloszámértékulapunk vagy akciókártyánk). Ha ilyen kártyát fordítunkfel kezdolapnak, vissza kell tenni a pakliba, és másik lapot kell húzni.MEGJEGYZÉS: Ha úgy véljük, hogy jogtalanul dobtak színválasztó„Húzzkettot!” kártyát (azaz a játékosnak van egyezoszínukártyája), kérdorevonhatjuk a játékost. Ekkor a kérdore vont játékos megmutatja amegkérdo jelezonek a lapjait. Ha tényleg jogosulatlanul dobott ilyen lapot,akkor nem a megkérdo jelezo, hanem a kérdore vont játékosnak kell húznia kétlapot. Ha azonban a kérdore vont játékos jogosan dobott ilyen lapot, nekünkkell húznunk 2 PLUSZ 2 lapot (összesen 4-et)! Átfordító lap - ha ilyet dobunk,minden kártya átfordul a világosról a sötét oldalára. Az átfordító lap eldobásaután fordítsuk át a dobópaklit (az imént eldobott lap így a dobópakli aljárakerül) és a húzópaklit, majd a játékosoknál lévoösszes lapot a másik oldalára.A játék egészen addig az új oldallal folytatódik, amíg valamelyik játékos elnem dob egy újabb átfordító kártyát, ezzel ismét a másik oldalra fordítva alapokat. A lapot csak ugyanolyan színulapra vagy egy másik átfordító lapralehet dobni.SÖTÉTOLDAL„Húzz ötöt!” kártya 5 – ha ilyen lapot dobunk, a következo játékosnak húzniakell öt lapot, és kimarad a körbol. A lapot csak ugyanolyan színuvagy egymásik„Húzz ötöt!” lapra lehet dobni. Irányváltó lap – ha ilyet dobunk, a játékiránya megfordul (ha a játékosok eddig jobbról balra haladva kerültek sorra,mostantól balról jobbra haladva fognak sorra kerülni, és viszont). Csakugyanolyan színulapra vagy egy másik irányváltó lapra lehet dobni.„Mindenkikimarad!” kártya – ha ilyen lapot dobunk, minden játékos kimarad a körbol.Ekkor ismét az a játékos következik, aki az adott kártyát eldobta. A lapot csakugyanolyan színulapra vagy egy másik„Mindenki kimarad!” lapra lehet dobni.Színválasztó lap – ha ilyet dobunk, kiválaszthatjuk a következoszínt a játékban (bármelyik színt, beleértve azt is, amelyet a színválasztó lap dobásaelott dobtak). Más dobható lap birtokában is dobhatunk színválasztó lapot.„Húzz egy színt” színválasztó kártya – ha ilyen lapot dobunk, a következo játékosnak egészen addig kell húznia a húzópakliból, amíg ki nem húz egy, azáltalunk választott színnel egyezokártyát (nem számít, ehhez mennyi kártyátkell húznia). Az adott játékos kimarad a körbol. Van azonban egy bökkeno!Csak akkor dobhatunk ilyen lapot, ha NINCS másik olyan lapunk, amelynek aszíne egyezik a DOBÓPAKLI tetején lévolap SZÍNÉVEL. (Abban az esetbenazonban eldobhatjuk, ha van a DOBÓPAKLI tetején lévolap számánakmegfeleloszámértékulapunk vagy akciókártyánk).MEGJEGYZÉS: Ha úgy véljük, hogy jogtalanul dobtak„Húzz egy színt!” színválasztó kártyát (azaz a játékosnak van egyezoszínukártyája), kérdorevonhatjuk a játékost. Ekkor a kérdore vont játékos megmutatja amegkérdo jelezonek a lapjait. Ha tényleg jogosulatlanul dobott ilyen lapot, nema megkérdo jelezo, hanem a kérdore vont játékosnak kell húznia a pakliból,ameddig ki nem húz egy, a választott színnek megfelelokártyát. Ha azonban akérdore vont játékos jogosan dobott ilyen lapot, nekünk kell húznunk, ameddigki nem húzunk egy megfeleloszínukártyát, PLUSZ további 2 lapot!Átfordító lap – ha ilyet dobunk, minden kártya átfordul a sötétr ol a világosoldalára. Az átfordító lap eldobása után fordítsuk át a dobópaklit (az iménteldobott lap így a dobópakli aljára kerül) és a húzópaklit, majd a játékosoknállévoösszes lapot a másik oldalára. A játék egészen addig az új oldallalfolytatódik, amíg valamelyik játékos el nem dob egy újabb átfordító kártyát,ezzel ismét a másik oldalra fordítva a lapokat. A lapot csak ugyanolyan színulapra vagy egy másik átfordító lapra lehet dobni.KIMENETELHa utolsó elotti kártyánkat készülünk eldobni, akkor (függetlenül attól, hogyéppen a sötét vagy a világos oldallal zajlik a játék) az“UNO” (jelentése:“egy”)szót kell kiáltanunk, jelezve, hogy csak egy lapunk maradt.Ha err ol megfeledkezünk, és ezt észreveszik, mielott a következo játékos lapothúzna vagy dobna, húznunk kell két lapot. Ha valakinek elfogynak a lapjai,vége a körnek. Mindenki megkapja a megfeleloszámú pontot (lásd:PONTOZÁS), és új kör kezdodik.Ha az adott körben eldobott utolsó lap„Húzz egyet!”,„Húzz ötöt!”,„Húzzkettot!” színválasztó vagy„Húzz egy színt!” színválasztó lap, a következo játékosnak az adott lapnak megfeleloen kell egy, öt, kettovagy a kiválasztottszín megszerzéséhez szükséges számú lapot húznia. Ezek a lapok isbeleszámítanak a pontok összesítésébe.Ha a HÚZÓPAKLI elfogy, mielott valamelyik játékosnak sikerült volnamegszabadulnia minden lapjától, meg kell keverni a DOBÓPAKLIT, és a játékúgy folytatódik, hogy ez lesz a HÚZÓPAKLI.
Adatok
Raktárkészlet
7 db
Cikkszám
887961751062
Tömeg
200 g/db
Vélemények
Webáruház készítés
simplepay_hu_v2